Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
FFD 101 Sanat ve Tasarım Stüdyosu 1 1 8 5 8
FFD 111 Çizim ve Reprezantasyon 0 4 2 4
FFD 121 Sanat ve Tasarım Tarihi 1 2 0 2 2
IAED 101 İç Mekanları Duyumsamak 2 2 3 4
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
FFD 102 Sanat ve Tasarım Stüdyosu 2 1 8 5 8
FFD 104 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 2 2 3 3
FFD 122 Sanat ve Tasarım Tarihi 2 2 0 2 3
FFD 142 Maket Yapımı 1 3 2 4
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
FFD 201 Bilgisayar Destekli Mimari Grafikler 0 4 2 5
IAED 201 Tasarım Stüdyosu I 2 6 5 8
IAED 203 Yapım ve Malzemeler I 1 2 2 3
IAED 207 İçmimarlık ve Çevre Tasarımı için Çevresel Kontrol Sistemleri 1 2 2 3
IAED 209 İç Mekan Tasarım Tarihi ve Teorisi 3 0 3 3
IAEDST 104 Staj (4 Hafta) 0 0 0 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
FFD 202 İleri Tasarım Sunum Teknikleri 1 2 2 4
IAED 202 Tasarım Stüdyosu II 2 6 5 9
IAED 204 Yapım ve Malzemeler II 1 2 2 5
IAED 205 İçmimarlık ve Çevre Tasarımında Göstergebilim 2 1 2 4
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
FFD 301 Mobilya Tasarımı 0 4 2 5
IA 301 İçmimarlık Stüdyosu I 2 6 5 9
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ENG 310 On kosul İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IA 302 İçmimarlik Stüdyosu II 2 6 5 7
IAED 306 Yapım Yönetimi 2 0 2 3
IAEDST 202 Staj (4 Hafta) 0 0 0 2
Toplam : 28
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
ENG 410 On kosul Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
FFD 451 Uygulama Atölyesi 0 2 1 1
IA 401 Düşsel ve Geleceğe Yönelik İçmimarlık Çalışmaları 2 6 5 11
IA 494 Bitirme Tezi 2 2 3 6
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 4
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 4
IA 498 On kosul Bitirme Projesi 2 6 5 10
IAEDST 304 Staj (4 Hafta) 0 0 0 4
IAEDST 304 Staj (4 Hafta) 0 0 0 4
Toplam : 34
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
IAED 206 Çağdaş Tasarım Söylemi 3 0 3 4
IAED 304 Kompleks İç Mekan Sistemleri 3 0 3 4
IAED 310 Bilgisayar Destekli İleri 3 Boyutlu Modelleme Teknikleri 2 2 3 4
IAED 320 İç Mekanlarda Renkler ve Dokular 3 0 3 4
IAED 330 Denizsel İç Yapılar ve Malzemeler 3 0 3 4
IAED 340 Evrensel Tasarım 3 0 3 4
IAED 342 Sayısal Fotoğraf 2 2 3 4
IAED 344 Mekansal Fotoğraf 2 2 3 4
IAED 345 Deprem Dirençli İç Mekanlar 2 2 3 4
IAED 346 Geleneksel Anadolu Konutlarında İçmekan Çalışmaları 3 0 3 4
IAED 347 İçmimarlıkta Saha Çalışmaları 2 2 3 4
IAED 352 Konut Çalışmalarına Giriş 3 0 3 4
IAED 366 Kolektif Hareket 2 2 3 4
IAED 401 Restorasyon ve Koruma Çalışmalarına Giriş 3 0 3 4
IAED 403 Ekolojik ve Biyo-iklimsel Tasarım 3 0 3 4
IAED 404 Portfolio Tasarımı 3 0 3 4
IAED 405 Sağlık Mimarisi ve Hijyenik Yapılı Çevrenin Tarihi 3 0 3 4
IAED 410 Çevre-Davranış Çalışmaları 3 0 3 4
IAED 420 Osmanlı Döneminden Modern Türkiyeye Güzel Sanatlar 3 0 3 4
IAED 430 Akıllı ve Etkileşimli Mekanlar 3 0 3 4
IAED 440 3 Boyutlu Mimari Tasarım 2 2 3 4
IAED 450 İç Mekan Tekstilleri 2 2 3 4
IAED 460 Günümüz Peyzaj Mimarlığına Giriş 2 1 3 4
IAED 470 İçmimarlıkta Detay 2 2 3 4
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.  İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü planlarında 40 ECTS'lik seçmeli ders öngörülmüştür. Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir. 

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim planlarında 10 adet seçmeli ders bulunmaktadır. 10 adet seçmeli dersin 6 tanesinin bölümden, 4 tanesinin bölüm dışından alınması gerekmektedir.

ELEC 1-3-5-7-8-9 seçmeli dersleri bölüm içi seçmeli derslerdir. ELEC 2-4-6-10 seçmeli dersleri bölüm dışı seçmeli derslerdir. 

Linkte yer alan tablo, bölüm öğrencilerini, ilgi duydukları bir entelektüel çalışma alanına yönlendirmek amacıyla öneri olarak hazırlanmıştır. Buna göre 3 seçmeli ders grubu tanımlanmıştır. 

  • 1. Dijital - Teknik Uzmanlaşma 
  • 2. Alan Uzmanlaşması 
  • 3. Sosyo - Kültürel Uzmanlaşma 

ic.ieu.edu.tr/tr/secmeli-dersler

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.