Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

IA 494 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Tezi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IA 494
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencinin mezuniyet makalesini araştırması, yazması ve gözden geçirmesi için bir strüktür sağlamaktadır. Bu nedenle, ders, makale ve makale sürecinin gözden geçirilmesi ve tartışılması üzerine hazırlanmıştır. Bu derste öğrenciler, yazma ve araştırma stratejilerine ve kaynakların eleştirel değerlendirilmesine yönlendirilmektedirler. Dersin sonunda, öğrencilerden makale formatında bir teslim yapmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bireysel olarak ilgili oldukları ve stüdyo projeleri ile ilgili konu ve çerçeve tanımlayabilecektir.
  • bir makale konusu için en uygun olan araştırma metodu ve kavramları tartışabilecektir .
  • araştırmanın referans verdiği kaynakları tartışabilecektir.
  • bilimsel kaynaklardan elde edilen bilgiyi sınıflandırabilecektir.
  • yazdığı makaleyi sözlü bir sunumla aktarabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, akademik yazım kavramı, makale strüktürü oluşturma ve uygulama yöntemleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda, bu ders, konuyla ilgili sunumlar ve tartışmaları içermektedir. Ders sonunda, öğrencilerin tamamlayacakları makale ile araştırma metodlarıyla ilgili edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Groat, L. and Wang, D., Architectural research methods (New York: John Wiley, 2002). Denzin, N and Lincoln, Y., Handbook of Qualitative Research (London: Sage, 2000).
2 Grup - Konu Dağılımı Ödev 1: Belirlenen bir araştırma konusu üzerine seçilen 5 makalenin analizi (~500 kelime)
3 Bireysel Değerlendirmeler Kritiklere göre ÖDEV 1’nin geliştirilmesi
4 Bireysel Değerlendirmeler Kritiklere göre ÖDEV 1’nin geliştirilmesi
5 Bireysel Değerlendirmeler ÖDEV 1 TESLİMİ Ödev 2: Araştırma Önerisi (~1500 kelime)
6 Bireysel Değerlendirmeler Kritiklere göre ÖDEV 2’nin geliştirilmesi
7 Bireysel Değerlendirmeler Kritiklere göre ÖDEV 2’nin geliştirilmesi
8 Bireysel Değerlendirmeler Kritiklere göre ÖDEV 2’nin geliştirilmesi
9 Bireysel Değerlendirmeler ÖDEV 2 TESLİMİ Ödev 3: Finale hazırlık (~2500 kelime)
10 Bireysel Değerlendirmeler Kritiklere göre sunum hazırlığı ve ÖDEV 3’ün geliştirilmesi
11 Bireysel Değerlendirmeler Kritiklere göre sunum hazırlığı ve ÖDEV 3’ün geliştirilmesi
12 Bireysel Değerlendirmeler Kritiklere göre sunum hazırlığı ve ÖDEV 3’ün geliştirilmesi
13 Öğrenci Sunumları ÖDEV 3 TESLİMİ
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi -
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Groat, L. and Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley. ISBN: 978-0750658515

Önerilen Okumalar/Materyaller

Denzin, N. and Lincoln, Y., Handbook of Qualitative Research (London: Sage, 2000); presentations.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
60
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
7
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
11
11
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bir içmimar ve çevre tasarımı profesyonelinin çeşitli görev ve sorumluluklarını yürütür, uygular ve yönetir.

X
2

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.

X
3

Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.

4

Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.

X
5

Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.

6

En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.

X
7

Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.

8

Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.

X
9

Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
10

Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.