Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiSanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.
Bilgiİlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
BilgiSanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptirEn güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
BilgiSanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Bilgiİlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Bilgiİlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidirMeslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
BilgiAraştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidirMesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
BilgiSanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
BilgiSanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
BeceriKuram ve uygulama bütünlüğü sağlarEn güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Beceriİlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanırMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Beceriİlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
BeceriÇözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptirMeslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
BeceriÇok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirirEn güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
BeceriDuyusal algıyı somutlaştırırGörsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışırMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alırMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirirMeslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Yetkinlik(Öğrenme)Kendi çalışmalarını sorgularGörsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Yetkinlik(Öğrenme)Çözümleyici ve eleştirel düşünürMesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Yetkinlik(Öğrenme)Yaşam boyu öğrenme kavramını özümserBir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşırMeslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarırMeslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi)Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanırEn güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadırMeslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Yetkinlik(Alana Özgü)Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilirGörsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yetkinlik(Alana Özgü)Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Yetkinlik(Alana Özgü)Estetik farkındalığa sahiptirEn güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
                           5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
Bilgiİlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
BilgiBu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Bilgiİlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Bilgiİlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
BilgiAlanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
BilgiAlanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
Bilgiİlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
BeceriMimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptirEn güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
BeceriMimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptirGörsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
BeceriAlanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanırMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
BeceriAlternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
BeceriDisiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanırMeslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütürMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Yetkinlik(Öğrenme)Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenirGörsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yetkinlik(Öğrenme)Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygularMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Yetkinlik(Öğrenme)Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket ederGörsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşırMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygularMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurarMeslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanırMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.
Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlarMeslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Yetkinlik(Alana Özgü)Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanırMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.
Yetkinlik(Alana Özgü)İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket ederMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.
Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.
Yetkinlik(Alana Özgü)Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Yetkinlik(Alana Özgü)Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidirMeslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.