GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

“Geleceği şekillendirmek için bize katılın.”

“Tutkularınızı, yaratıcılığınızı ve fikirlerinizi geliştirin.”

Bu maddeler ışığında bölümümüz sadece meslek kazandırmayı değil her öğrencinin kişisel tasarım felsefesini geliştirmeyi de amaçlıyor. Aşağıdakiler gibi birçok alanda içmimarlara yönelik talep gün geçtikçe artmaktadır:

  •         - evler ve ofisler,
  •         - sergi ve fuar stantları,
  •         - alışveriş merkezleri ve iş merkezleri,
  •         - restorasyon ve koruma çalışmaları,
  •         - hastaneler, havaalanları ve diğer birçok karmaşık kamusal alan,
  •         - yat iç mekanları ve diğer ulaştırma sistemleri,
  •         - ve her gün bir yenisinin eklendiği diğer birçok alan.

Bu ihtiyaçları gözeterek, bölümümüz, tasarım araştırmalarına dair yalnızca çağdaş ve tarihi yaklaşımlara değil, aynı zamanda günümüzün ve geleceğin nesilleri için daha iyi bir sosyal ve ekolojik çevre sunabilecek düşsel ve geleceğe yönelik tasarım kalıpları yaratmaya yönelmiştir. Bölümümüz öğrencileri, gelecekteki meslekleri için tasarlamayı, araştırmayı ve bağımsız kişisel beceriler geliştirmeyi öğrendikleri gibi, tüm yaş gruplarını, cinsiyetleri, dinleri, ırkları ve doğayı saygıyla gözeten ve birleştiren mekanlar yaratmayı da öğrenirler. Sorumluluğumuzun, bu uzmanlık alanını geliştirmenin yanı sıra, öğrencilerimize yaşam boyu öğrenme ve araştırma davranışını ve alışkanlığını kazandırmak olduğuna inanıyoruz.

Sizleri aramızda görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Markus Wilsing
Bölüm Başkanı

 

Bölüm tanıtım sunumu:
"WELCOME TO IA:ED NEW COMERS"