Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, uluslararası tanınırlığı ile hırslı ve hedefleri büyük olan bir öğrencinin beklentilerini karşılayan özgün ve nitelikli bir eğitim vermektedir. Akademik kadrosunda pek çok yabancı öğretim elemanları bulunmakta, dünyanın ileri gelen üniversiteleri ile işbirliği içinde çalışmakta ve mezunları uluslararası proje ve uygulamalarda aktif rol almaktadır. Entelektüel kapasitesi yüksek, bir probleme çok merkezli bakabilen, öz eleştiri yeteneği gelişmiş bireyler olarak mezunlarımızın başarı hikâyeleri ile gurur duyuyoruz.

Bölümümüz eğitimi, insan-merkezli tasarım anlayışı, sürdürülebilirliğe yaptığı vurgu, mobil mekânların tasarımı gibi niş alanları odağına alması ve geleceğe dönük tasarım çalışmaları ile farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, sadece, konutlar gibi özel mekânlar ve hastaneler, alışveriş merkezleri, kültür yapıları gibi kamusal iç mekânlar değil, yat ve karavan gibi mobil iç mekânlar, geleceğin iç mekânları, oyun ve animasyon iç mekânları stüdyo çalışmalarının konularıdır.

Öğrenciler, dört yıllık eğitimin omurgasını oluşturan stüdyolara eklemlenen derslerde, sanal ortamda bir fikri ifade edebilmenin araçları ve fiziksel ortamda inşa edebilmenin malzeme ve detay gibi uygulama araçlarını öğrenmekte, kullanmakta ve deneyimlemektedirler. Yaratıcı ve kuralları değiştiren bir tasarımın zeminini oluşturan güçlü bir kavramsal yaklaşım, böyle bir yaklaşımın gereksindiği zengin görsel repertuar ve tasarım tarihine ilişkin bilgi birikimi de öğrencilerin edinimleri arasındadır. Ayrıca, on adet seçmeli ders üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine üç alandan birinde kendilerini geliştirme fırsatı vermektedir: Dijital - Teknik Uzmanlaşma, Alan Uzmanlaşması ve Sosyal - Kültürel Uzmanlaşma.

Nihayet, tasarım eğitiminin başarısında ana aktör hiç kuşkusuz malzeme, diğer bir deyişle öğrencidir. Dolayısıyla, esnek ama gevşek olmayan zorlu bir dört yıllık çalışma sürecine hazır olan, yere düştükçe kalkıp savaşacak enerjisi, isteği ve direnci olan her öğrenci bölümümüz programını bitirdiğinde, meslek pratiğinde ve toplumda söyleyecek sözü olan içmimarlar olarak mezun olmaktadırlar. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın dünyayı değiştirme potansiyeline inanıyoruz.

Doç. Dr.  Emre Ergül
Bölüm Başkanı

 

Bölüm tanıtım sunumu:
"WELCOME TO IA:ED NEW COMERS"

 

SOSYAL MEDYA

<