Akademik Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Markus Wilsing

Bölüm Sekreteri
Asya Şentürk
Tel: 232 488 53 07
Fax: 232 488 53 77
E-mail: asla.senturk@ieu.edu.tr