Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Vizyon ve Misyonu

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün vizyonu; insan mekân etkileşimi bağlamında, son kullanıcı yakın çevresini oluşturan en basit ve küçük bireysel mekânların (ofis, ev vb), karmaşık çoklu fonksiyonları içinde barındıran kamusal mekânların (hastane, okul, havaalanı vb.), gittikçe önem kazanan özel mekânların (araç iç mekânları, mobil/hareketli mekânlar, geçici mekânlar vb.) ve geleceğe yönelik alternatif mekânların (değişken mekânlar, sanal mekânlar, etkileşimli mekânlar, yeni yaşam ortamları – denizaltı ve/veya uzay – vb.) gereksinimlerine yanıt verecek gerekli mesleki donanım ve bilgi sahibi ve disiplinler arası/ötesi çalışabilecek profesyoneller yetiştirmektir.

Bölüm’ün misyonu, yukarıda belirtilen vizyon bağlamındaki beklentileri karşılayacak bir müfredat kapsamında, bölgesel dinamikleri de dikkate alan özgün bir yüksek öğrenim programı sunmaktır. Programın genel yapısı, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik etmek, tasarım sürecinin genel düzenini tanıtmak ve anlamak, verilen bilgiyi karmaşık iç mekan sistemlerine uygulamak ve mesleğin geleceği için vizyon geliştirme felsefesi üzerine kurulmuştur. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm’ü; diğer tasarım alanlarıyla olduğu kadar ilgili tüm disiplinlerle interaktif bir iletişim kurarak disiplinler arası/ötesi bir anlayışla, ulusal ve uluslararası düzeyde rahatlıkla performans gösterebilecek araştırmacı ve yaratıcı tasarımcılar yetiştiren sürekli kendini yenileme uğraşında bir misyon ile çalışmaktadır.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.