Stajlar

2018-2019 IAED Yaz Stajı Kuralları

2018-2019 Staj Kılavuzu

2018-2019 Yaz Stajı Sigortalama Süreci

GEREKLİ FORMLAR:

Staj Kabul Formu

Stajyer Değerlendirme Formu

Staj Yeri Değerlendirme Formu

Sigorta Beyan Formu

Staj Raporu Kapak ve İçindekiler Sayfası

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olmadan önce toplam 12 hafta staj yapma zorunluluğu vardır.

Stajların İEÜ Staj Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Staj Raporu ve raporda cevaplanması gereken sorular ile ilgili daha fazla bilgi için: Kariyer Yönlendirme Merkezi İnternet Sayfasına bakınız.

 

Staj  Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. İpek Kaştaş Uzun

 

Staj  Komisyon üyeleri

Öğr. Gör. Thomas Keogh

Öğr. Gör. Silvia Rolla