Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgiler


Genel anlamda konutlar, sağlık yapıları, oteller ve iş merkezleri gibi yapıların yanı sıra karavanlar ve tekneler gibi mobil araçların iç mekânlarının tasarımıdır. Dahası, tiyatro sahnelerinin, fuar standlarının ve oyun ve animasyon iç mekânlarının tasarımını da içerir. Bu mekânların gereksindiği sabit ve kimi hareketli mobilyaların tasarımı, aydınlatma ve akustik gibi mekân performanslarının değerlendirilmesi içmimarlığın çalışma alanlarına girmektedir. Ayrıca, insan ve çevre odaklı bir eylem olarak her iç mekân tasarımı malzeme ve detay seçimi ve bilgisi ile ihtiyaçların karşılanmasını, kullanıcının deneyimini, estetik algıyı dikkate alır.

Mezunlarımız özel ve kamu kuruluşlarında içmimar ve danışman olarak çalışabilirler. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile il ve ilçe belediyelerinde görev almaları mümkündür. Özel şirketlerde bir tasarımcı grubun üyesi ya da yöneticisi olabilirler. Her türlü iç mekân (konut, restoran, alışveriş merkezi, hastane, okul, yat, karavan, vb.) düzenlemesinden fuar standları ve mobilya tasarımına dek sayısız alanda iş yapabilirler. Bir kuruluşa bağlı olmayı tercih etmeyenler, kendi özel ofislerini açarak bağımsız olarak da çalışabilirler. Buna ek olarak, her türlü tasarım disiplininde (sinema/televizyon, performans sanatları, sanat yönetmenliği, fotoğrafçılık, güzel sanatlar, restorasyon, vb.) kendilerini geliştirebilirler.

Birinci yılın sonunda Atölye Stajı, ikinci yılın sonunda Şantiye Stajı ve üçüncü yılın sonunda Ofis Stajı olmak üzere, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüzde üç adet yaz stajı bulunmaktadır. Atölye Stajını, öğrencilerimizin malzemeyi, özellikle de ahşap malzemeyi, bu malzemenin çam, meşe, ceviz gibi türlerinin dokusunu, nasıl işlendiğini ve birleşim detaylarını anlamaları açısından çok önemsiyoruz. Şantiye Stajı, öğrencilerimize, özellikle bölme duvarlar, asma tavanlar ve yükseltilmiş döşemeler gibi uygulamalardan oluşan ince yapıyı öğrenmeleri açısından çok faydalı olmaktadır. Ofis Stajı ise, öğrencilerimize, uygulama çizimleri, detay geliştirme, modelleme ve görselleştirme konularındaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

Çevre terimi pek çok kişinin zihninde yapısal çevreyi çağrıştırmaktadır. Ancak çevre, doğal çevre, sosyal çevre ve kültürel çevreyi de içermekte, dahası, İçmimarlığın bakış açısından, insanı çevreleyen ortamı ifade etmektedir. Ortam, insan yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin toplamıdır. Bu ortamın tasarlanması ise insan merkezli bir yaklaşımı gerekli kılar. Bölümümüz eğitiminin eksenlerinden biri insanın içinde yaşadığı ortamın estetik değerlerini yükseltmektir ve buna sanal çevre de dahildir.

Hayır, yoktur, isimleri ve üniversite giriş sınavı puan türleri farklı olmakla birlikte tüm bu bölümlerin öğrencileri İçmimar olarak mezun olmaktadır. Ancak, bölümümüz eğitimi, insan-merkezli tasarım anlayışı, sürdürülebilirliğe yaptığı vurgu, mobil mekânların tasarımı gibi niş alanları odağına alması ve nihayet geleceğe dönük tasarım çalışmaları ile diğerlerinden farklılaşmaktadır.

Yukarıdaki sorunun yanıtında belirtilen farklılıklara ek olarak, eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında yer alan on adet seçmeli ders, öğrencilerimize, üç alandan birinde kendilerini geliştirme fırsatı vermektedir: Dijital - Teknik Uzmanlaşma, Alan Uzmanlaşması ve Sosyal - Kültürel Uzmanlaşma. Ayrıca, kadromuzun üçte biri yabancı öğretim elemanlarından oluşmakta ve mezunlarımız uluslararası proje ve uygulamalarda aktif rol almaktadır.

İçmimarlık eğitimi temelde bilişseldir. Bu nedenle de öğrenmeye ve emek yoğun bir çalışmaya dayanır. Bu yolla öğrencilerimiz içlerindeki yaratıcılığı açığa çıkarır, fikirlerini geliştirir ve özgün, nitelikli tasarımlar ortaya koyar. Çizim de, nitelikli bir tasarımın ifade araçlarından sadece biridir ve doğuştan gelen bir yetenek değil, geliştirilebilir bir beceridir. Öğrencilerimiz, birinci sınıftan başlayarak derslerde ve tasarım stüdyolarında çizim becerilerini geliştirebilir. Ayrıca, belirtmek gerekir ki, bölümümüz İçmimarlık eğitiminde çizim, profesyonel görselleştirmeler için değil, nitelikli bir tasarımın ifade aracı olarak kullanılmaktadır.

Tasarım eğitiminin başarısında ana aktör hiç kuşkusuz malzeme, diğer bir deyişle öğrencidir. Dolayısıyla, esnek ama gevşek olmayan zorlu bir dört yıllık çalışma sürecine hazır olan, yere düştükçe kalkıp savaşacak enerjisi, isteği ve direnci olan her öğrenci bölümümüz programını bitirdiğinde, söyleyecek sözü olan içmimarlar olarak meslek pratiğine ve topluma mezun olmaktadırlar. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın dünyayı değiştirme potansiyeline inanıyoruz.

Eğitimin bütünleşik bir parçası olarak düzenlenen Teknik Geziler, Ulusal ve Uluslararası Atölye Çalışmaları ve Sergiler dışında, üniversitenin, Cut Paper ve Sosyal Sorumluluk Kulübü gibi çok çeşitli Öğrenci Kulüpleri de öğrencilerimize formal eğitimin yanı sıra ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme imkânı sunmaktadır. Bunların dışında, Chiba Üniversitesi, Goethe Enstitüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların desteği ve gönüllü öğrenci katılımlarıyla yürütülen ulusal ve uluslararası proje çalışmaları bulunmaktadır.

Bölümümüz, fakülte çatısı altındaki diğer bölümler gibi, kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış bir yapıda eğitimini sürdürmektedir. Bu bağlamda stüdyolar, kış amfileri, toplantı salonları, malzeme kütüphanesi, en önemlisi de stüdyo ve dersliklerin önlerinde ve aralarında genişleyip daralan kimi alt mekânlar öğrencilerimize küçüklü büyüklü gruplar halinde ve rastlantısal bir biçimde bir araya gelme, tartışma ve fikirlerini paylaşma fırsatı vermektedir.

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bir iç mekân tasarımıdır, süsleme amacıyla yapılmış bir çalışma değildir. Dolayısıyla, güzellik kavramı ile değil estetik kavramı ile ilişkilidir. İç mekânda yer alan bütün elemanları ve hiç kuşkusuz duvar, döşeme ve tavan gibi yüzeyleri de içerir. Bu yüzeyler süslenmez, tasarlanır. Sonuçta İçmimarlık, insan merkezli bir tasarım eylemidir, görüntü oluşturma eylemi değildir.

Moda Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Tasarım ve Mimarlık Bölümleri ile sık sık birlikte çalışılan interdisipliner bir yapıda, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüz öğrencileri de bu bölümlerin bilgi altyapısından beslenmektedir. Pek çok ortak etkinlik öğrencilerimize takım çalışması deneyimi kazandırmaktadır.

Dört yıllık eğitim programının omurgasını oluşturan ve birinci sınıfta haftada dokuz, diğer dönemlerde haftada sekiz saat olan Tasarım Stüdyoları, öğrencilerimizin önce iki ve üç boyutlu soyut ve kavramsal tasarımlar yapma becerilerini, sonraki yıllarda ise somut elemanlarla çalışarak, karmaşıklığı giderek artan tasarım problemlerini çözme becerilerini geliştirmektedir. Hemen hemen her dönemde stüdyolara eşlik eden Yapım ve Malzemeler, Tasarım Tarihi ve Bilgisayar Destekli Tasarım dersleri, tasarım becerisinin, üzerine inşa edildiği bir bilgi birikimi oluşturmaktadır. Ayrıca bölümümüz, üçüncü ve dördüncü sınıfta alınan on adet seçmeli ders ile üç adet uzmanlaşma kulvarı önermektedir: Dijital - Teknik Uzmanlaşma, Alan Uzmanlaşması ve Sosyal - Kültürel Uzmanlaşma. Öğrencilerimiz, bu kulvarlardan birinde aldıkları derslerle, seçtikleri bir alanda uzmanlaşmaktadır.

Bölümümüzün on iki tam zamanlı öğretim üyesinden dördü yabancıdır. Ayrıca, Türk öğretim üyelerimizin tamamı yurtdışındaki bir eğitim kurumunda yüksek lisans veya doktora yapmış veya ders vermiştir. Hepsi doktora öğrencisi olan üç araştırma görevlisi ve profesyonel pratikte başarıları ile tanınmış olan on dört yarı zamanlı öğretim elemanı bulunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.