Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

IAED 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IAED 202
Bahar
2
6
5
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Kritik verme
Jüri
Gezi / İnceleme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı İçsel ve çevresel faktörlerle beraber, estetik, görsel, kültürel, yapısal ve fonksiyonel detayların da gelişimini ve düzenlenmesini göz önünde bulundurarak, basit yapısal nesnelerin tasarımını inceler. Özellikle küçük ölçekli mekânsal ve çevresel düzenlemelerin tasarımına odaklanılır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • küçük ölçekli mekânlarda kullanıcı-odaklı tasarım bilgilerini kullanabilecektir.
 • detaylı yaşam biçimi ve tutarlı bir tasarım fikri üzerinden senaryo ve kullanıcı profili oluşturabilecektir.
 • alanın teknikleriyle (maket yapımı, pafta hazırlanması, portfolyo tasarımı) fikirlerini ileri düzeyde anlatabilecektir.
 • detay çizimi, malzeme tahtası hazırlama, sunum dosyası hazırlama, asma kat ve merdiven yapımıyla ilgili temel bilgileri tanımlayabilecektir.
 • bir tasarım fikrini, bir içmimarlık ve çevre tasarımı projesinin tüm aşamaları boyunca yürütebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, seminer, stüdyo çalışmaları, anlatım, sunum ve tartışmalarla eleştirel düşünce, tasarım kıstasları, temel kavramlar konusunda farkındalık, işlev, malzeme ve tasarım yöntemleriyle ilgili çeşitli ölçekli 3 boyutlu projeler konusunda gelişimi amaçlar. Seminer, anlatım ve stüdyo çalışmaları 3 boyutlu tasarımın temellerini renk, form ve şekil gibi temel etmenlerle tasarım sürecine taşır. Bu dersin 2. dönemi, ileri düzeyde seminer, stüdyo çalışmaları, anlatım, sunum ve tartışmalarla eleştirel düşünce, tasarım kriterleri, temel kavramlar konusunda farkındalık, işlev, malzeme ve tasarım yöntemleriyle ilgili çeşitli ölçekli 3 boyutlu projeler konusunda gelişimi amaçlar. Seminer, anlatım ve stüdyo çalışmaları 3 boyutlu tasarımın temellerini renk, form ve şekil gibi temel etmenlerle tasarım sürecine taşır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1.1 * IAED 202’e giriş, proje tanıtımı ve dönem akışı. * Tartışma: Konseptin Geliştirilmesi ve dönem çalışmaları üzerine araştırma * Seminer: Malzeme, bütçe hazırlama 1.2 * Bireysel Kritikler * 1/50 ölçekte projeye başlangıç 1.2 * Ödev: Projenin ilerleyen aşamaları için Gantt Çizelgesi, Bütçe hazırlama ve Kavramsal Tasarım Dili Tablosu (Dönem planlaması)
2 2.1. * 1/50 Ölçek Proje * Bireysel Kritikler 2.2. * 1/50 Ölçek Proje * Bireysel Kritikler 2.1 * Ödev: Proje Raporu, Kavramsal dil, Malzeme tablosu ve bütçe hazırlama 2.2 * Proje revizyonu
3 3.1. * 1/50 Ölçek Proje * Bireysel Kritikler 3.2. * 1/50 Ölçek Proje * Bireysel Kritikler 3.1 * Proje revizyonu 3.2 * 1. sunuma hazırlık
4 4.1. * 1. Ara Sunum: Konsept, Fikir panosu, senaryo (projenizi tanımlayan 10 cümle + 5 anahtar sözcük) 4.2. * 1. Ara Sunum: Konsept, Fikir panosu, senaryo (projenizi tanımlayan 10 cümle + 5 anahtar sözcük) 4.1. Gerekenler: * Proje raporu ve sözel sunum * Tasarım dili tabloları * Takvim (Gantt Tabloları) * Revize çizimleri * Maket (bütün teslimler yatay formatta olmalı) 4.2. Gerekenler: * Proje raporu ve sözel sunum * Tasarım dili tabloları * Takvim (Gantt Tabloları) * Revize çizimleri * Maket (bütün teslimler yatay formatta olmalı)
5 5.1. * Bireysel Kritikler * Seminer: Malzeme Bağlantıları ve Detay 5.2. * Bireysel Kritikler * İç mekan detaylı tasarımı ve gerekli atmosfer 5.1. * Proje Revizyonu * Teknik çizim ve maket: Planlar, kesitler, görünüşler, maket. 5.2 * Ödev: içmekan ve çevresinin planları, paftalar ve detaylar (İç mekan detaylı tasarımı ve gerekli atmosfer).
6 6.1. * Bireysel Kritikler * İç mekan detaylı tasarımı ve gerekli atmosfer 6.2. * Bireysel Kritikler * Mekansal gelişim: tüm çevre ve bina ilişkisi 6.1. * Ödev: İç mekan tekstilleri konusunda araştırma. 6.2. * Ödev: içmekan ve çevresinin planları, paftalar ve detaylar (peyzaj, oturma elemanları, açık hava sergileri, bitkiler).
7 7.1. * 2. Ara Sunum: Planlar, Detaylar, 3 boyutlu tasarımı ve Fikir panosu 7.2. * 2. Ara Sunum: Planlar, Detaylar, 3 boyutlu tasarımı ve Fikir panosu 7.1. Gerekenler: * Planlar, kesitler ve detaylar * Peyzaj yapıları * Bitki seçimleri * Maket 7.2. Gerekenler: * Planlar, kesitler ve detaylar * Peyzaj yapıları * Bitki seçimleri * Maket
8 8.1. * Bireysel Kritikler 8.2. Ramazan Bayramı tatili (ders yok) 8.1. * Seramik döşenmesi ve ıslak hacimlerle ilgili çalışma
9 9.1. * Seminer: İç Mekan Aydınlatma Senaryoları 9.2. * Aydınlatma Senaryoları * Bireysel Kritikler 9.1. * Proje Revizyonu * Teknik çizim ve maket: Planlar, kesitler, görünüşler, maket 9.2. * Proje Revizyonu * Teknik çizim ve maket: Planlar, kesitler, görünüşler, maket
10 10.1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (ders yok). 10.2. Bireysel Kritikler 10.2. Proje revizyonu
11 11.1. * Bireysel Kritikler * Seminer: İç Mekan Tekstilleri 11.2. * Bireysel Kritikler (material, doku ve renk seçimleri ile planlar, kesitler, görünüşler) 11.1. * Ödev: İç mekan tekstilleri konusunda araştırma 11.2. Proje revizyonu
12 12.1. * 3. Ara Sunum: Renk seçimleri ve tekstiller Teknik çizim ve maket: Planlar, kesitler, görünüşler, detaylar, maket 12.2. * 3. Ara Sunum: Renk seçimleri ve tekstiller Teknik çizim ve maket: Planlar, kesitler, görünüşler, detaylar, maket 12.1. Gerekenler: * Planlar * Kesitler * Görünüşler * Detay * Panolar * Maket 12.2. Gerekenler: * Planlar * Kesitler * Görünüşler * Detay * Panolar * Maket
13 13.1. * Final sunumu gereksinimlerinin açıklanması * İM İç Mekan Yarışması 13.2. * Bireysel Kritikler 13.1. Proje revizyonu 13.2. Proje revizyonu
14 14.1. Bireysel Kritikler 14.2.* Bireysel Kritikler 14.1. Proje revizyonu 14.2. Proje Revizyonu
15 Dersin gözden geçirilmesi Sunum çizimleri
16 Dersin gözden geçirilmesi Sunum çizimleri

 

Ders Kitabı
 • Abercrombie, S. Philosophy of Interior Design. Oxford: Westview, 1990. ISBN-13: 978-0064301947 ISBN-10: 006430194X
 • Ching, F. D. K. Interior Design Illustrated. NY: John Wiley & Sons, 2005. ISBN-13: 978-1118090718 ISBN-10: 9781118090718
 • De Chiara, J. Panero, J., Zelnik, M., Time-Saver Standards for Interior Design and Space Planning. New York: McGraw-Hill, 2001. ISBN-13: 978-0070162990
 • ISBN-10: 0070162999
 • Kilmer, W. O. Kilmer, R., Hanessian, S. Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills. NJ: John Wiley & Sons, 2001. ISBN-13: 978-0470190418
 • ISBN-10: 9780470190418
 • Laseau, P. Graphic Thinking For Architects and Designers. New York: John Wiley & Sons, 2001. ISBN-13: 978-0471352921 ISBN-10: 0471352926
 • McGowan, M. Kruse, K. 2004. Interior Graphic Standards. Hoboken, N.J.: J. Wiley. ISBN-13: 978-0471405689 ISBN-10: 047140568X
 • Mitton, M., Interior Design Visual Presentation: A Guide to Graphics, Models and Presentation Techniques. NY: John Wiley, 2004. ISBN-13: 978-0470619025 ISBN-10: 0470619023
 • Pile, J. F. Color in Interior Design. New York: McGraw-Hill, 1997. ISBN-13: 978-0070501652  ISBN-10: 0070501653
 • Pile, J. F. Interior Design. NJ: Prentice Hall, 2003. ISBN-13: 978-0132408905
 • ISBN-10: 9780132408905
 • Pile, J. F. Perspective for Interior Designers. NY: Watson-Guptill, 1989. ISBN-10: 9780823040087 ISBN-13: 978-0823040087
 • Riggs, J. R. Materials and Components of Interior Architecture. NJ: Prentice Hall, 2007. ISBN-13: 978-0132769150 ISBN-10: 0132769158  
 • Hasol, D. Mimarlık ve Yapı Sözlüğü / Dictionary of Architecture and Building. YEM Yayın. 2023. https://yemkitabevi.com/products/mimarlik-ve-yapi-sozlugu
Önerilen Okumalar/Materyaller

Abitare, AD, Architectural digest, Architectural Lighting, Architectural Record, Architecture d'Aujourd'hui, Arredamento Mimarlık, Best of Best İçmimarlık (BOB), Detail: Zeitschrift für Architektur & Baudetail & Einrichtung XXI, Display & Design Ideas, Domus: Architecture/design/art/communication, Interior Design, Interiors, Intra-Interiors for Designers and Architects, Natura, Newdesign Tasarım: Mimarlık İçmimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Dergisi/Review of Architecture, Design, Landscape, The Architectural Review, Yapı: Mimarlık, Kültür ve Sanat Dergisi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
96
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
50
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
270

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bir içmimar ve çevre tasarımı profesyonelinin çeşitli görev ve sorumluluklarını yürütür, uygular ve yönetir.

X
2

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.

X
3

Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.

X
4

Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.

X
5

Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.

X
6

En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.

X
7

Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.

8

Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.

X
9

Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

10

Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.