Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

IAED 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kompleks İç Mekan Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IAED 304
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Gezi / İnceleme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere karmaşık iç mekân sistemleri ve farklı fonksiyonlardaki iç mekânların temel tasarım prensipleri ile ilgili geniş teorik bilgi vermek amaçlanmaktadır. Aynı zamanda farklı fonksiyonlara sahip binaları değerlendirme şansı vermek ve gelecekteki uzmanlık alanı seçimlerinde yararlı olacak ön bilgiyi sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • karmaşık iç mekan kavram ve özelliklerini tanıyabilecektir.
  • farklı aktivitelerin fonksiyonel gereksinimlerini belirleyebilecektir.
  • karmaşık iç mekan sistemlerinde kodlar, yönetmelikler ve insan faktörlerini tanıyabilecektir.
  • büyük ölçekli mekanların tasarım ve uygulamaları için yapısal düşünce geliştirebilecektir.
  • evrensel ve erişilebilir tasarım yaklaşımlarının bilincine vararak, çok fonksiyonlu -büyük ölçekli yapılardaki çözümleri tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Karmaşık ve çok fonksiyonel iç mekân sistemlerinin tasarımı ve organizasyonu tartışılır, araştırılır ve bu sistemlerin farklı tasarım seviyelerinde çalışma ve detaylandırma yaklaşımları konuları işlenir. Havaalanları, taşıma sistemleri, hastaneler, alışveriş merkezleri, büyük ve çok fonksiyonlu çalışma ve yerleşim alanları ve çeşitli çevrelerdeki iç mekânlar gibi çok amaçlı sistemlerin performansları ve tasarımları üzerinde durulur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş. Araştırma Yöntemlerine ve Araştırma Terminolojisine Kısa Bir Giriş, Kaynak Bulma ve Belgeleme
2 Ofis yapıları Ders kitapları bkz. konu
3 Açık ofis sistemleri Ders kitapları bkz. konu
4 Yeni ofis çevreleri Ders kitapları bkz. konu
5 Kurumsal yapılar II Eğitim yapıları Eğitim Ortamı Araştırması
6 Arasınav I -
7 Arasınav I'in Tartışılması ve Ulaşım tesislerine ilişkin bireysel ev ödevinin tartışılması -
8 Konaklama yapıları Ders kitapları bkz. konu
9 Yeme & İçme mekanları Ders kitapları bkz. konu
10 Sağlık yapıları Ders kitapları bkz. konu
11 Kurumsal yapılar I Tiyatro, müze, kütüphaneler Ders kitapları bkz. konu
12 Arasınav II -
13 Arasınav II'in Tartışılması ve Son Grup Araştırma Ödevinin Tartışılması Final sınavı için atanan Saha Araştırması
14 Final Grup Proje Teslimi
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Yukarıda listelenen kitaplar, dersin web sayfasındaki power point sunumlar ve eğitseller.Yapılacaklar listesi: Her hafta işlenilecek konuya bağlı olarak öğrenciye bir yapılacaklar listesi verilir. Bu listeler öğrenci için konu hakkında genel çerçeveyi kapsayacak yeterlilikte olması düşünülerek hazırlanır.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Designing Commercial Interiors, 3rd Edition Christine M. Piotrowski ISBN: 978-1-118-88261-0 April 2016 576 Pages

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
20
0
    Toplam
102

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bir içmimar ve çevre tasarımı profesyonelinin çeşitli görev ve sorumluluklarını yürütür, uygular ve yönetir.

X
2

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.

3

Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.

4

Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.

X
5

Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.

X
6

En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.

7

Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.

X
8

Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.

9

Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
10

Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.