Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

IAED 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevre-Davranış Çalışmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IAED 410
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere çevresel (sosyal ve yapılı çevre) duyarlılık ve kullanıcı odaklı tasarım konusunda temel kavramları vermeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yapılı ve doğal çevre ile ilgili çözümlemeler yapabilecektir.
 • Tasarım alanında araştırmanın önemini saptayabilecektir.
 • Güvenilir kaynakları değerlendirebilecektir.
 • Çevre-Davranış Çalışmaları alanında bir araştırma tasarlayabilecektir.
 • Bu araştırmanın sonuçlarının tasarımda ne şekilde uygulanabileceğini değerlendirebilecektir.
 • Çevresel-Davranış Çalışmaları alanının kuramsal bilgi birikimini, araştırma ve uygulama ile ilgili mesleki kavramları kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, insanlar ve her gün kullandıkları sosyal ve fiziksel çevre ve mekânlarla olan iletişimlerini ele almaktadır. Konular arasında, çevresel algı ve biliş, gürültü gibi çevresel stres kaynakları, kişisel alan ve teritoriyellik gibi mekânsal davranışlar, yaşama, çalışma, öğrenme gibi özellikli ihtiyaçları olan mekânlar ve işlevine uygun mekân tasarımının temelleri vardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çevre-Davranış Çalışmalarına Giriş Hazırlık Yok
2 Yapılı Çevrenin “Anlamı” Mekanların Kimlikleri İnsanlar ve Çevreleriyle İletişimleri ile İlgili Okuma
3 ÇDÇ Altyapısı ve Araştırma Yöntemleri Okuma + EBS altyapısı ile İlgili Araştırma, Konu Önerileri (poster+makale)
4 İnsan ve Doğa Okuma + İnsan Davranışlarındaki Ortaklıklar
5 Çevresel Algı ve Biliş Okuma
6 Çevre ve Davranış Teorileri Okuma
7 Kişisel alan, Mahremiyet, Korunan alan ve Kalabalık duygusu Okuma + Terminoloji Üzerine Araştırma
8 * AÇIK KİTAP ARASINAV Sınav Hazırlığı
9 Çeşitli Çevrelerde İnsanlar: Çeşitli Toplumlar Okuma + Güncel Stratejiler Üzerine Araştırma
10 Çevresel Değerlendirme, Örnek Projeler Okuma
11 Çevresel Değerlendirme, Örnek Projeler Okuma
12 BİREY, ÇEVRE, VE TASARIM Okuma+Tasarım Örnekleri
13 Dönemin analizi Revizyon ve Sunum Hazırlığı
14 Sunumlar/ Presentations Dönem Materyalinin Revizyonu
15 Sunumlar/ Presentations Sunum Hazırlığı
16 Proje Teslim Proje Teslim Hazırlığı

 

Ders Kitabı
 • Habraken, N. J. and Teicher, Jonathan (Eds.) 2000. The Structure of the Ordinary: Form and Control in the Built Environment. Boston: The MIT Press.

 • Bell, P.A.; Greene, T. C.; Fisher, J. D.; Baum, A. 2005. Environmental Psychology. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

 • Gifford, R. 1996. Environmental Psychology: Principles and Practice. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

 • Sommer, R. 2008. Personal Space: The Behavioral Basis of Design. NJ: PrenticeHall, Inc.

Önerilen Okumalar/Materyaller
 • deBotton, A. 2006. The Architecture of Happiness. London: Hamish Hamilton books.

 • Hall, E.T. 1976. Beyond Culture. New York: Anchor Books.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
43
43
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bir içmimar ve çevre tasarımı profesyonelinin çeşitli görev ve sorumluluklarını yürütür, uygular ve yönetir.

2

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.

3

Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.

4

Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.

X
5

Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.

6

En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.

X
7

Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.

8

Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.

X
9

Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

10

Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.