Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

IAED 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İç Mekan Tasarım Tarihi ve Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IAED 209
Güz
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İç mekân tasarımını farklı tarihsel dönemler ve kültürler ile olan bağlantısı çerçevesinde değerlendirerek eleştirel bir bakış açısı sunmak; İçmimarlık tarihini mimarlık, dekoratif sanatlar ve mobilya tasarımı alanları ile ilişkilendirerek bütünsel bir şekilde kapsamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • tarihsel süreçteki önemli binaları ve mekanları açıklayabilecektir.
  • ders kapsamındaki mobilya stillerini tarihsel olarak sınıflandırabilecektir.
  • mobilya terminolojisini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, iç mekan tasarımını tarih öncesi dönemden Sanayi Devriminin ilk aşamasına kadar uzanan bir süreçte ele alır. Tarihsel iç mekan tasarımlarını ve stillerini farklı kültürel bakış açılarından ele almaya odaklanır ve iç mekanı oluşturan etmenleri anlamak adına bunların özelliklerini inceler. Ayrıca farklı stilleri, hareketleri ve bireysel artistik katkıları kapsayan iç mekan tarihi ve felsefesi konularını tartışır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Modül I: Başlangıçlar: Tarih Öncesi Dönem ve Antik Mezopotamya, Antik Mısır “Cities of Mesopotamia: Mud, Gods, and Urbanism” (pp.35-51) in Richard Ingersoll, World Architecture: A Cross-Cultural History (New York: Oxford University Press, 2013).*“Old Kingdom Egypt: Architecture for the Afterlife” (pp.52-62)* *Sonraki haftalarda tanımlanan okumalar aynı kaynaktandır.
3 Modül I: Başlangıçlar: Antik Yunan “The Greek City State: Classical Architecture at the Acropolis and the Agora” (pp.118-142)
4 Modül II: Kubbenin Çağı: Antik Roma Mimarisi “Ancient Rome: Governing through Architecture” (pp.151-177)
5 Modül II: Kubbenin Çağı: Erken Hristiyan ve Bizans Dönemi “Byzantium: The Dome as an Act of Faith” (pp.207-219)
6 Modül II: Kubbenin Çağı: İslam ve Osmanlı Mimarlığı “The Ottoman Empire: A Culture of Local Symmetries” (pp.443-456)
7 ÖDEV TESLİMİ
8 Modül III: Uçan Payandalar, Yeniden doğum, Oyun, Taklit: Romanesk ve Gotik “Gothic Europe: The Fabric of the Great Cathedrals” (pp.344-364)
9 Modül III: Uçan Payandalar, Yeniden doğum, Oyun, Taklit: Rönesans ve Barok “Humanist Italy: Public Spaces and Private Palaces of the Renaissance” (pp.375-396)
10 Modül IV: Aydınlanma Çağı Öncesi ve Sonrası: 18. Yüzyıl “Enlightenment Europe: Theory, Revolution, and Architecture” (pp.606-627)
11 Modül IV: Aydınlanma Çağı Öncesi ve Sonrası: 19.Yüzyıl “Arts and Crafts: Design and the Dignity of Labor” (pp.743-764) “Art Nouveau and the Search for Modern Form (pp.774-793)
12 Modül V: 20. Yüzyıl Modernizmi I “European Modernisms: A Dialogue Between Form and Function” (pp.810-829)
13 Modül V: 20. Yüzyıl Modernizmi II Belgesel/Bauhaus
14 PROJE PORFOLYO TESLİMİ
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
  1. Richard Ingersoll, World Architecture: A Cross-Cultural History (New York: Oxford University Press, 2013).

  2. Spiro Kostof, A History of Architecture: Settings and Rituals (New York: Oxford University Press, 1995).

Önerilen Okumalar/Materyaller

Nikolas Davies and Erkki Jokiniemi. Architect’s Illustrated Pocket Dictionary (Taylor & Francis Group, 2011).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
20
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
5
5
Ödev
10
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
13
13
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bir içmimar ve çevre tasarımı profesyonelinin çeşitli görev ve sorumluluklarını yürütür, uygular ve yönetir.

2

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varır, bunları analiz eder ve uygulamaya entegre eder.

3

Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapar ve iletişim kurar.

X
4

Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirir, entegre eder ve teşvik eder.

5

Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlar.

6

En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlar, değerlendirir ve kullanır.

7

Alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirir.

8

Görsel, sözel ve yazılı formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir.

X
9

Tasarıma yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

10

Güçlü yanlarının farkına varır ve bunları bir ortam içinde geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak içmimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.